loader

Ubezpieczenia Gdańsk | Ubezpieczenia Gdynia

Potrzebna pomoc?

tel. 58 340 01 61

Szybka obsługa.

Bez kolejek.

Na rynku od 1993 roku.

Tysiące zadowolonych klientów.

Ubezpieczenie OC


Najtańsze OC dla młodych kierowców

sprawdź i wykup samodzielnie na stronie: www.fitcasco.com.pl

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych:

  • 5 000 000 EUR na każdego poszkodowanego – w przypadku szkód wyrządzonych osobom, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 000 000 EUR w przypadku uszkodzenia mienia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem; bez względu na liczbę poszkodowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                Za niespełnienie obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC stosowane są kary wnoszone na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przygotujemy Państwu kalkulację składki w 27 Towarzystwach Ubezpieczeń i dokonamy porównania ofert.

U nas zawsze zakupią Państwo najtańszą polisę OC dla swojego samochodu!

Zapraszamy do naszych biur w celu przygotowania ofert ubezpieczenia.